Wróć

Tauron Arena

25 kwietnia 2022

W Krakowie zorganizowany został jeden, centralny punkt nadawania numeru PESEL – w budynku TAURON Arenia w Krakowie. W tym samym miejscu można załatwić też inne sprawy urzędowe oraz zjeść ciepły posiłek.

Od 30 marca działa elektroniczny system kolejkowy dla osób starających się o numer PESEL. Wydawanie numerków rozpoczyna się codziennie o godz. 8.00 na dany dzień.

Osobna kolejka została utworzona dla osób, które mają już nadany numer PESEL i przychodzą do Areny po to, by skorzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krakowskiego Centrum Świadczeń i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na zewnątrz, w namiotach można wypełnić odpowiednie wnioski (w czym pomagają wolontariusze) i w ten sposób skrócić czas pobytu przy stanowiskach obsługi wewnątrz.

Centralny Punkt Rejestracyjny UMK (Urząd Miasta Kraków)

Zajmuje się wydawaniem nr PESEL (co jest równoznaczne z otrzymaniem statusu UKR), zakładanie profilu zaufanego.

ul. Stanisława Lema 7

pon.–sob. 8.00–20.00

Dwa punkty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS)

Obywatele Ukrainy mogą wnioskować o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Uwaga! Osoby z Ukrainy, które otrzymają świadczenie, nie muszą w żaden sposób dokumentować swoich wydatków. Nie mają obowiązku przechowywania paragonów ani faktur. Jeden punkt MOPS znajduje się wewnątrz budynku, tam gdzie okienka nadawania PESEL. Drugi punkt MOPS działa na zewnątrz budynku, przy wejściu nr 4 – dla osób, które mają już nadany numer PESEL przez gminę Kraków lub inne gminy na terenie kraju.

ul. Stanisława Lema 7, wejście nr 4

pon.–sob. 8.00–20.00

Punkt Krakowskiego Centrum Świadczeń (KCS)

W punkcie można uzyskać informacje o świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskie, zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze) oraz złożyć wnioski.

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

ul. Stanisława Lema 7

pon.–sob. 8.00– 20.00

Punkt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

W punkcie można założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz złożyć wnioski o 500+. Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL. Aby założyć konto PUE ZUS konieczne jest również posiadanie numeru konta bankowego i polskiego numeru telefonu.

ul. Stanisława Lema 7

pon.–sob. 9.00–17.00

Punkt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa (UMK)

W punkcie można uzyskać informacje o ofertach pracy dla nauczycieli oraz o możliwościach zapisania dzieci do szkół i przedszkoli. Przy zapisywaniu dzieci do placówek edukacyjnych nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.

ul. Stanisława Lema 7

pon.–sb. 8.00–20.00

Punkt UNHCR (Agencja ONZ ds. Uchodźców) w Krakowie

UNHCR oferuje krótkoterminową pomoc finansową w kwocie 700 zł na jedną osobę + 600 na kolejnego członka rodziny (do maks. kwoty 2500 zł / rodzinę) przez okres minimum 3 m-cy. Aby skorzystać z tej pomocy nie trzeba posiadać numeru PESEL ani mieć statusu uchodźcy. Zgłoszenie do programu nie zobowiązuje do pozostawania na terytorium Polski. Należy wypełnić formularz (trzeba podać aktualny nr telefonu, adres mailowy oraz liczbę członków rodziny) i czekać na termin osobistej wizyty w wybranym oddziale UNHCR.

PL: opis programu pomocy finansowej UNHCR

UA: opis programu pomocy finansowej UNHCR

ul. Stanisława Lema 7

niedz.–pt. 8.00–16.00

Dziecięca Przystań

Miejsce opieki i aktywności dla dzieci do 10 roku życia. Zajęcia będą odbywać się na poziomie B oraz w Małej Hali. Bezpłatne zajęcia będą organizowane od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00, dla trzech grup wiekowych: 0–3 lat, 4–6 lat i 7–10 lat. Opiekę zapewni wyspecjalizowany personel, w tym osoby posługujące się językiem ukraińskim. W czasie zajęć opiekunowie będą mogli zostać w TAURON Arenie Kraków ze swoimi dziećmi lub załatwić sprawy urzędowe. Zajęcia będą odbywać się na poziomie B oraz w Małej Hali.

Aby zgłosić udział należy:

  1. zadzwonić na infolinię nr +48 146 146 146
  2. wypełnić formularz dostępny na stronie bit.ly/krakow-ua.
  3. zgłosić się osobiście do Recepcji Głównej TAURON Areny Kraków w dni powszednie w godz. 8.00–16.00.

ul. Stanisława Lema 7, wejście nr 1

pon.–pt. 8.00–16.00

+48 146 146 146 (infolinia 8.00–16.00)

j. polski, j.ukraiński

World Central Kitchen

Bezpłatne ciepłe posiłki, kanapki, owoce, słodycze i soczki dla dzieci oraz ciepła herbata i kawa. Cały czas dostępna jest woda butelkowana oraz woda z dystrybutora Wodociągów Miasta Krakowa.

ul. Stanisława Lema 7

pon.–sob. 8.00–16.00