Wróć

Pomoc finansowa

27 kwietnia 2024

W tym miejscu znajdziecie zebrane informacje o dofinansowaniach, zapomogach i innych formach wsparcia finansowego, o jakie możecie się starać, a także dane kontaktowe do instytucji, które udzielają informacji na ten temat.

UNHCR (Agencja ONZ ds. Uchodźców) w Krakowie

UNHCR oferuje krótkoterminową pomoc finansową w kwocie 710zł na jedną os + 600 na kolejnego członka rodziny (do maks. Kwoty 2500zł / rodzinę) przez okres minimum 3 m-cy. Aby skorzystać z tej pomocy nie trzeba posiadać numeru PESEL ani mieć statusu uchodźcy. Zgłoszenie do programu nie zobowiązuje do pozostawania na terytorium Polski.
Należy wypełnić formularz: tinyurl.com/UNHCRform i czekać na termin osobistej wizyty w wybranym oddziale UNHCR.

PL: opis programu pomocy finansowej UNHCR

UA: opis programu pomocy finansowej UNHCR

Punkt UNHCR w Tauron Arena

Ul. Stanisława Lema 7

niedz.–pt. 8.00–16.00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Krakowie

Wnioskować o pomoc mogą osoby z Ukrainy, które przybyły na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego i wpisane do rejestru PESEL.
Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z konsultacji on-line w ZUS w języku ukraińskim. W e-wizycie po stronie ZUS będzie uczestniczył ekspert z ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego.
E-wizyta w języku ukraińskim pozwala na samodzielne załatwienie sprawy z ekspertem ZUS bez konieczności przychodzenia do placówki ZUS. Aby skorzystać z e-wizyty, wystarczy mieć komputer z kamerą i mikrofonem lub smartfon z dostępem do internetu. Aby zarezerwować e-wizytę, należy wejść na stronę https://e-wizyta.zus.pl/ua i w kolejnym kroku wskazać temat e-wizyty „Świadczenia dla rodzin” oraz wybrać jej termin.
Aby złożyć wniosek do ZUS drogą elektroniczną przez PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) potrzebujesz:

 • polskich numerów identyfikacyjnych PESEL: osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adresu e-mail,
 • polskiego numeru telefonu,
 • numeru rachunku bankowego w Polsce.

Realizowane przez ZUS są m.in. takie świadczenia jak:

Program 500 plus (500+)

to świadczenie dla rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego i przysługuje tylko przez okres, gdy osoba wnioskująca i dziecko przebywają w Polsce.
Jest osobny formularz w języku ukraińskim, skierowany do osób o statusie UKR.
Wnioski o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.

PL: czytaj więcej

UA: czytaj więcej

Wyprawka szkolna (świadczenia „Dobry start”)

to coroczne dofinansowanie dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku do 20 lat lub w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością). Przyznawane bez względu na dochód rodziny. Wynosi 300 zł na każde dziecko uczęszczające do szkoły. Należy wnioskować w okresie od 1 lipca do 30 listopada.

PL: czytaj więcej

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

to świadczenie opiekuńcze na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzic/opiekun decyduje czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. Świadczenie przysługuje tylko przez okres, gdy osoba wnioskująca i dziecko przebywają w Polsce.

PL: czytaj więcej

Punkt ZUS w Tauron Arena

Ul. Stanisława Lema 7

pon.–sob. 9.00–17.00

ZUS Inspektorat Kraków – Krowodrza

ul. Świętokrzyska 12

pon. 8.00–18.00, wt.–pt. 8.00–15.00

ZUS Inspektorat Kraków – Nowa Huta

os. Teatralne 8

pon. 8.00–18.00, wt.–pt. 8.00–15.00

ZUS Inspektorat Kraków – Podgórze

ul. Zakopiańska 62

pn 8.00–18.00, wt.–pt. 8.00–15.00

ZUS Inspektorat Kraków – Łagiewniki

ul. Zakopiańska 33

pon. 8.00–18.00, wt.–pt. 8.00–15.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Krakowie

Według specustawy pomoc finansowa w wysokości 300 złotych ma zostać przeznaczona na utrzymanie. Uwaga! Osoby z Ukrainy, które otrzymają świadczenie, nie muszą w żaden sposób dokumentować swoich wydatków. Nie mają obowiązku przechowywania paragonów ani faktur. Aby starać się o przyznanie świadczenia, należy przygotować, a następnie złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy – dostępny bezpośrednio w miejscu składania dokumentów,
 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy np. paszport – do wglądu,
 • potwierdzenie nadania numeru PESEL.

Punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tauron Arena

ul. Stanisława Lema 7

pon.–sob. 8.00–20.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14

pon.–pt. 8.00–15.00

+48 12 616 54 27

[email protected]

Krakowskie Centrum Świadczeń (KCS)

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub złożyć przez internet, za pośrednictwem portalu Emp@tia oraz platformy ePUAP. Przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych mieszkańcom Krakowa zajmuje się Krakowskie Centrum Świadczeń, w skład którego wchodzi m. in. Referat ds. Zasiłków Rodzinnych oraz Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych.

Realizowane przez KCS są m.in. takie świadczenia jak:

Zasiłek rodzinny (procedura SO-20)

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego to świadczenia rodzinne. Celem zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Obowiązuje kryterium dochodowe. W roku 2022 dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, to kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764,00 zł. Aktualnie miesięczny zasiłek rodzinny wynosi:

 • 95,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • samotnego wychowywania dziecka;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • rozpoczęcia roku szkolnego;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Nie funkcjonują one samodzielnie, są przyznawane jedynie wówczas, gdy mamy prawo do zasiłku rodzinnego.

  PL: czytaj więcej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (procedura SO-26)

to jednorazowe dofinansowanie z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto i jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

PL: czytaj więcej

Punkt Krakowskiego Centrum Świadczeń w Tauron Arena

ul. Stanisława Lema 7

pon.–sob. 8.00–17.00

Krakowskie Centrum Świadczeń

ul. Stachowicza 18

pon.–pt. 7.40–15.00

+48 12 616 50 09