Wróć

COVID-19

27 kwietnia 2022

W tej części przedstawiamy aktualne wytyczne dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Polsce i obowiązujących obostrzeń oraz informacje o tym, gdzie szukać pomocy w razie podejrzenia zakażeniem COVID-19 i w razie zachorowania.

Aktualne zasady

Od poniedziałku 28 marca 2022 roku został zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Wyjątek dotyczy przychodni, szpitali oraz aptek. Został również zniesiony obowiązek izolacji i kwarantanny, także po przekroczeniu granicy.

Jeśli obserwujesz u siebie: wysoką gorączkę, kaszel, duszności, utratę węchu lub smaku, a także bóle mięśni i głowy, biegunkę lub wysypkę zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. O zleceniu testu na COVID-19 decyduje lekarz POZ (brak możliwości zapisywania się na test online). Testy pozostają dla pacjentów bezpłatne.

Szczepienia przeciwko COVID-19

Wszystkie osoby powyżej 5. roku życia, które aktualnie przebywają na terytorium Polski, mają prawo do badań sanitarno-epidemiologicznych (np. testów) związanych z profilaktyką chorób, zakażeń i chorób zakaźnych, w tym COVID-19. Zasady te dotyczą również osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ani uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Bezpłatna infolinia NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)

+48 800 190 590

24 h

ukraiński